Biuletyn Informacji Publicznej - OSiR Włocławek
REJSY PO ZALEWIE WŁOCŁAWSKIM - PRZYSTAŃ UL. PŁOCKA 187 (BOSMANAT TEL.  54 444 06 40)              REJSY PO WIŚLE - PRZYSTAŃ UL. PIWNA 1A  (BOSMANAT TEL. 530 447 011)       

Informacje

KOMUNIKAT O PRZYDATNOŚCI WODY DO KĄPIELI - JEZIORO CZARNE

Dodano dnia: | Autor: administrator

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WE WŁOCŁAWKU

z dnia  29.08.2017 r.

dotyczący miejsca wykorzystywanego do kąpieli

nad Jeziorem Czarnym

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając  na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), art. 34d ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.), § 7 oraz zał. Nr 1 A Tabela II do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1602),

 

informuje,

że woda z miejsca wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego nad Jeziorem Czarnym we Włocławku odpowiada wymaganiom określonym w zał. nr 1 A Tabela II do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1602) i jest przydatna do kąpieli.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku